Město Polička

obrázek

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám ze zahraničí. V úterý 7. června přišly na setkání s vedením města Poličky děti a učitelky z partnerské obce Ebes. Skupinu doprovodil i ředitel školy pan Eduard Střílek a také nechyběla jedna z nejdůležitějších osob, a to paní Julie Nagy z Ebese. Julie doprovází návštěvy u nás Poličce již 25 let a stará se nejen o překlad a tlumočení, ale i o program a organizaci. Stejně tak její neocenitelná práce a pomoc probíhá v Ebesi, když naše delegace přijede na návštěvu Maďarska. Místostarosta města Poličky Pavel Štefka předal paní Julii Nagy Pamětní list a poděkování města Poličky za dlouholetou a obětavou práci pro vzájemné partnerské vztahy Ebes – Polička. „Děkujeme, za to, že jste již 25 let srdcem spolupráce obou měst.“  Slavnostní předání doplnili přítomní žáci z Ebese bouřlivým potleskem. Nutno podotknout, že ocenění za spolupráci a vzájemnou výměnu mezi školami od Ebese dostal v roce 2021 i pan ředitel ZŠ Na Lukách Eduard Střílek.

Městečko Ebes má o rozvoj našich vzájemných vztahů velký zájem. Místostarosta města navštívil v květnu 2022 poprvé toto partnerské maďarské město. Spolupráce trvá již 25 let. Město se velmi změnilo a má obrovský potenciál. Každoročně se sem přistěhuje 40 - 50 nových obyvatel, staví se nové rodinné domy, byla rozšířena mateřská škola, plánuje se její další dostavba, úplně zrekonstruováno bylo vlakové nádraží, rozšiřuje se průmyslová zóna…Nyní bývalá „vesnice“ vypadá jako „město v parku“ – nádherně upravená prostranství, zeleň, stromy, květiny. Městečko ležící nedaleko hranic s Rumunskem má velmi strategickou polohu pro rozvoj a zájemce o bydlení, 20 km odtud je velké město Debrecen, které nabízí pracovní příležitosti a 11 km leží jedny z největších lázní v Evropě – Hajdúszoboszló. Vzájemná výměna škol se koná pravidelně každý rok, tento rok přijely děti z Ebese po delší pauze, která byla vynucená koronavirovou krizí.  Program žáků v Poličce zahrnuje kromě Poličky (naše památky, dny ve škole s místními žáky, tradiční opékání buřtů na přehradě…) také výlety do okolí, a i do našeho hlavního města.

Úterý 7. června patřilo návštěvě další zahraniční delegace, a to skupině novinářů z Polska. Ti do Poličky přijeli v návaznosti na projekt „Pokladnice zážitků – příběhy tajemství a společné historie“, který je realizován v rámci spolupráce Českomoravského pomezí (vedoucí partner) a sdružení Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" v programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (specializovaná výzva pro certifikované destinační managementy). Novináři si v doprovodu historika Davida Junka prohlédli naše město, včetně rodné světničky B. Martinů a nadšení byli i z nové expozice historických krovů v kostele sv. Jakuba. I přes deštivé počasí byli profesionální zástupci tisku naším městem okouzleni. Velmi je zajímala i lokální kuchyně a na obědě v Šenku Nožíře Dobroty si pochutnali na tradičních smažených Olomouckých tvarůžkách. Samozřejmě jim bylo doporučeno i naše poličské pivo nebo tradiční poličské rohlíky či housky. Po návštěvě Poličky by dle vyjádření novinářů měly v polských sdělovacích prostředcích zaznít samé lákavé pozvánky do našeho města.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města