Město Polička

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde).

Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 19. 12. 2022.