Město Polička

Hohenemský sbor rozezpíval nejen festival Polička 555

Mužský pěvecký sbor z rakouského partnerského města Hohenemsu pobýval v Poličce ve dnech 20.- 23.srpna. Delegaci zpěváků a jejich manželek přivítal v pátek 21.srpna v budově radnice  starosta města Jaroslav Martinů. Ze slavnostního setkání vyplynulo, že spolupráce mezi oběma městy je velmi úspěšná a obě města vzájemné vztahy a kontakty podporují. Spolupráce probíhá zejména v oblasti tradiční výměny žáků, ale též v oblasti kulturní, o čemž svědčí fakt, že hohenemský mužský sbor zahájil 18.ročník festivalu Polička 555. V pátečním dopoledním programu byla zahrnuta prohlídka nového Centra Bohuslava Martinů v Poličce, kde naše hudební hosty zaujala zejména expozice Barevný svět Bohuslava Martinů. Hudba zněla i během oběda, který proběhl za přítomnosti starosty města. Zde zazněla píseň na počest pana starosty a byla to chvíle velmi dojemná a milá.

Po obědě již následovaly přípravy na večerní koncert, zkouška v Tylově domě. V 17:00 hodin byl starostou města Poličky a vystoupením sboru z Hohenemsu festival Polička 555 slavnostně zahájen. K příjemné atmosféře koncertu přispěla i milá čeština dirigenta Andrého Vítka, který program koncertu komentoval. Část programu sboru zazněla kromě Tylova domu i na poličském náměstí.
 
Sobotní dopoledne strávila návštěva z Hohenemsu v  Litomyšli. Při prohlídce zámku vyzkoušeli pěvci akustiku zámeckého divadélka, kdy zazpívali dvě písně na jeho scéně. Odpolední program patřil návštěvě  Bystrého, které je společně s Poličkou také partnerským městem Hohenemsu.
 
Rakouská návštěva přinesla do našeho města nejen hudební zážitek, ale též milé a příjemné hosty. Všichni byli návštěvou v Poličce velmi spokojeni a dle svého vyjádření si odváží do Rakouska krásnou vzpomínku na dny, které u nás strávili. Krásné vzpomínky si uchováme i my, kteří jsme měli možnost se s nimi setkat.
 
Ing. N.Šauerová
zahraniční spolupráce a cestovní ruch