Město Polička

Změna místa preventivního testování v Poličce

Preventivní antigenní testování je k dispozici na adrese Heydukova 571 – rohový dům vedle Tylova domu směrem na Kamenec (bývalá prodejna dřevěných hraček). Testování probíhá v úterý a pátek vždy v čase 8 – 12 a 13 – 17 hodin. Pondělní testování již probíhat nebude.    

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička - viz příloha

Rozpočtové opatření č.6/2021

Rozpočtové opatření č.6/2021

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2021

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. SWIETELSKY stavební s r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem Chrudim, na opravu komunikace v Poličce - Lezníku, dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení…

Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 9. září 2021

ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího Hejtmánka, MUDr. Martina Plška a Mgr. Markétu Šafářovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Ing. Jitku Bidlovou. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2021 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 dle důvodové…

Druhé informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo další slíbené jednání a setkání investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce s obyvateli přilehlých ulic.  Setkání se konalo ve středu 8. září v malém sále Tylova domu a opětovně za velkého zájmu občanů žijících v dotčené oblasti, zejména v ulicích   Svépomoc,…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Polička-Město Ulice: Otakarova Číslo: 74 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od:…

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce  - viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Umělecký salon v Poličce

NA 74. UMĚLECKÉM SALONU V POLIČCE VYSTAVÍ SVOJI…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov nabízí šťastný život v secesi

Od 1. června je otevřena v galerii v prostorách bývalých…

Pravidla pro vstup do krytého bazénu

Maximální počet návštěvníků od 1.8.2021 stanoven na 66 současně přítomných osob Dodržování rozestupů alespoň 1,5 m ve vnitřních prostorách mimo bazény Všechny současně přítomné osoby musí splnit jednu z následujících podmínek: Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem Osoba…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - září

Program Tylova najdete v příloze a zde https://tyluvdumpolicka.cz/kulturni-kalendar/

Úvodní fotografie ke článku

Zahajovací koncert festivalu posluchače nadchnul

Polička – V rodišti hudebního skladatele Bohuslava…

Očkování bez registrace – poslední termín v Poličce!

Vakcína Johnson & Johnson (určeno pro osoby 18+) Posledních 100 dávek! Středa 8. 9. 2021 – 13.00 – 17.00 – Dům Jordán Polička    

Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce

registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014817 projekt je spolufinancován Evropskou unií

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 9. září 2021

Program zasedání 1. Rozbor plnění rozpočtu města Polička za 1. pololetí 2021               2. Rozpočtové opatření č. 6/2021 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2021 4. Majetkoprávní záležitosti     4.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky       4.2. Prodej pozemku p.č. 2379/40 v k.ú. Polička       4.3. Prodej…

Realizace úspor energie - ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Úvodní fotografie ke článku

Podivuhodný let Bohuslava Martinů

Jedinečné scénické nastudování unikátního díla, které Bohuslav Martinů označil jako mechanický balet – tedy dílo, v němž se pohybují nikoliv tanečníci, ale jevištní…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest 2021

Letošní ročník hudebního festivalu Martinů fest se uskuteční od 28. srpna do 12. září 2021. Podrobný program najdete v příloze.   sobota 28. 8, 2021 Program na Gala Martinů: Bohuslav Martinů: Preludium novodobá…

Provozní doba plaveckého bazénu - září 2021

Krytý plavecký bazén otevíráme už v srpnu, a to v pondělí 30.8. od 8h do 20h. V úterý od 6h do 20h. Koupaliště zavíráme v neděli 29.8. 2021 Od září bude krytý plavecký bazén otevřen dle rozpisu.   Veřejnost 1. středa          8.00-20.00,18.00-20.00 kondiční plavání (16.30-18.00 pronájem dvě dráhy) 2.…

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. 8. 2021

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ ve složení dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit záměr financování realizace stavby „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička…

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Pomezí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Květná

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Květná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce ulice Václavská ve finále

Od dubna probíhá poslední etapa rekonstrukce…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

 dne 13. 9. 2021 od 7:30 do 16:00 v rozsahu uvedeném v příloze  

Úvodní fotografie ke článku

Mime Fest Polička 2021

22. - 25. 9. 2021 DANCE&MIME_MIME&DANCE Pořadateli festivalu…

Úvodní fotografie ke článku

Zvítězí poličský most? Hlasujte!

Podpořit náš most můžete zde:  https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/71887-rekonstrukce-oceloveho-nytovaneho-mostu-v-policce Národní…

Úvodní fotografie ke článku

Kráčíte, kudy kráčely dějiny - novinka v ulici Fortna

Zakrytá archeologická lokalita v ulici Fortna v Poličce Pokud…

Cvičení Armády ČR v areálu PoS

Dnes 19. srpna 2021 proběhne v areálu PoS cvičení Armády ČR, lze očekávat střelbu cvičnými náboji cca do 22 hodin.

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v poličských školách

Ne prázdniny, ale čilý stavební ruch probíhal…

Časovka na Lucký vrch

19. září 2021 - informace v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Oslavy 130 let narození Bohuslava Martinů

Znovu už se snad přesouvat nebudou – Oslavy 130 let od narození Bohuslava Martinů Centrum Bohuslava Martinů v Poličce ve spolupráci s kulturním centrem Tylův dům pořádá dvě akce k oslavě narození světově známého…

Výlukové jízdní řády

výlukové JŘ z důvodu uzavírky v Mokré Lhotě, která začíná 23.8.2021 a potrvá do 31.10.2021 - v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje v roce 2021

Zdravím Vás opět v covidovém roce. V roce, který nepřál kultuře ani kolektivnímu sportu, v roce, který nám skoro každému někoho vzal. Náš název však v sobě skrývá naději,…

Úvodní fotografie ke článku

Festival Polička 555

V příloze naleznete program letošního ročníku…

Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 13. 8. 2021      OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. srpna 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č.: 19_SOBS01_4121521838 na realizaci nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní v Poličce se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy. Polička 12. srpna 2021 Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým…

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 29. 7. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK - viz příloha

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021- viz příloha

Rozpočtové opatření č.5/2021

Rozpočtové opatření č.5/2021

Úvodní fotografie ke článku

Autor sochy B. Martinů Milan Knobloch by se dožil 100 let

Ne všichni jej znají jménem, dozajista každý…

Úvodní fotografie ke článku

Navštivte nové expozice kostela sv. Jakuba

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  - KOSTEL…

Úvodní fotografie ke článku

Život na věži - kostýmové prohlídky rodné světničky B. Martinů

17. a 18. července 2021 a 14. a 15. srpna 2021 182, 183, 184……

Úvodní fotografie ke článku

Výstava obrazů Marie Janků

VÝSTAVA SPONTÁNNÍHO UMĚNÍ MARIE JANKŮ…

Bohuslav Martinů v Alžíru

U příležitosti Svátku hudby, konaného každoročně 21. června, uspořádal ZÚ Alžír ve spolupráci se ZÚ FR dne 23.6.2021 v prostorách Francouzského institutu vernisáž poměrně rozsáhlé výstavy o životě a díle tohoto významného českého hudebníka, kterou připravil pražský Institut B. Martinů. Jedná se o dvacet velkých panelů, které textem i obrazem velmi zdařile…

Školní jídelna Rumunská hledá vedoucí kuchařku či kuchaře

ŠKOLNÍ JÍDELNA POLIČKA, RUMUNSKÁ 646 Hledá kolegu/kolegyni:   VEDOUCÍ KUCHAŘ/KU Více informací na: 461 725 996, mobil: 724 301 423 nebo na sjrumunská@unet.cz

Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby

Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička byla po vypořádání připomínek veřejnosti Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. dokončena. Studii si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu. Případná realizace jednotlivých návrhů uvedených ve studii bude záviset na vůli zastupitelstva města s ohledem na finanční možnosti města a zájem veřejnosti. Jiří…

Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1.stupně

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. 8. 2021

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN, a.s., se sídlem Praha 4, za účelem zajištění a zpětného odběru elektrozařízení, dle důvodové RM schvaluje uzavření smlouvy…

Očkovací místo v Poličce běží dál!

Vážení spoluobčané, v reakci na informace uveřejněné v regionálních médiích a na to navazující četné dotazy uvádíme, že očkovací místo v Domě Jordán bude standardně v provozu pro registrované zájemce i v následujících týdnech. Všichni již zaregistrování pro  první dávku a samozřejmě všichni s termínem…

Úvodní fotografie ke článku

Muzejní léto 2021

Opět je tu každoroční muzejní léto plné…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060783498 Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 18. 8. 2021 od 8:00 do 15:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Upozornění na odstávku systému na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následné převzetí:   Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti…

Vysočina tour 2021

Špičková cyklistika v Poličce na náměstí a v okolí v pátek 30.7. 2021 - podrobnosti v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Sezóna na koupališti jde do druhé poloviny

V červnu i v červenci byla brána poličského…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Výlukové jízdní řády - uzavírka Krouná a Korouhev

Výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky sil. I/34 v obci Krouna - najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení mostu v ulici Zákrejsova

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve realizované…

Kotlíkové dotace - informace

Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022. Domácnosti s nižšími příjmy dostanou vyšší dotaci     15.07.2021   |   Tisková zpráva Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2021

RM schvaluje zapojení se do projektu „Kameny zmizelých - Stolpersteine“. RM schvaluje reedici knihy „Lid Bible v Poličce - vznik, vývoj a zánik židovské obce“ z roku 2014 v počtu 500 ks a zařazení výdajů k tomuto účelu do návrhu rozpočtu roku 2022, dle důvodové zprávy. RM ukládá OVV prověřit finanční a časovou náročnost zřízení nového pomníku obětem holocaustu. RM…

Závěrečný účet 2020

       v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2020 31.12.2020 31.12.2020 k UR 31.12.2019 1 Běžné příjmy 255 259,0 252 185,2 252 160,0 100,0 233 623,8 2      v tom: daňové příjmy 183 100,0 170 184,0 168 671,4 99,1 168…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2021/2022

Vážení spoluobčané, v příloze této zprávy je možné seznámit se s návrhy železničních jízdních řádů pro období 2021/2022, které vydala Správa železnic a které nám byly zaslány Krajským úřadem Pardubického kraje. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: patrik.benna@pardubickykraj.cz a…

Úvodní fotografie ke článku

Festival básníků u poličských hradeb

U poličských hradeb pod vzrostlými listnatými stromy vystoupí na dvě desítky básníků a básnířek. Netradiční Festival básníků se bude konat v Poličce 17. července 2021 od 14…

Úvodní fotografie ke článku

Naši hasiči pomáhají zasažené Moravě

Desítka dobrovolných hasičů z Poličky, Lezníka…

Úvodní fotografie ke článku

Prázdniny na tenisových kurtech v Poličce

Zveme příznivce tenisiu na poličské kurty. V areálu…

Rozpočtové opatření č.4/2021

Rozpočtové opatření č.4/2021

Oprava komunikace Bořiny - Korouhev

  Vážení občané, firma Skanska upozorňuje, že v termínu od 5. do 6. července bude probíhat asfaltování  části komunikace v úseku Bořiny strojírny od hlavní brány do Korouhve. Přístup do Bořin bude umožněn ze strany od Poličky okolo stadionu, zahrádek a dále kolem pivovaru. Děkujeme za pochopení.

Úvodní fotografie ke článku

Cyklobus pro vás - letáky k dispozici v IC

Tak jako v předchozích letech, i letos dopravu turistickou oblastí Českomoravské pomezí v letních měsících usnadňují cyklobusy. Svou šestnáctou sezónu zahájil již  v sobotu…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 6. 2021

RM schvaluje poskytnutí okamžitého peněžitého daru na pomoc obcím postiženým přírodní katastrofou ve výši 20 tis. Kč jako maximální částku v pravomoci rady města. Dále souhlasí s nabídkou poskytnutí materiální pomoci ve formě zpracovaného dřeva na opravy domů. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 dle důvodové zprávy. RM pověřuje řízením…

Ukončení sbírky pro Moravu

Vážení občané, materiální sbírka uspořádaná Oblastní charitou Polička pro tornádem postiženou MORAVU končí dnes 30. 6. v 17 hod. Ze srdce děkujeme všem za solidaritu, rychlou podporu a pomoc v nouzi. Děkujeme i za finanční příspěvky, které od Vás směřují i na speciální bankovní účet Diecézní charity Brno. Tato forma podpory je momentálně nejpružnější…

Materiální sbírka pro Moravu

Vážení občané, přejeme Vám hezký den z Oblastní charity Polička a rádi bychom Vás seznámili s aktuální možností přispět do materiální či finanční sbírky na pomoc postiženým moravským obcím. Na webových stránkách Oblastní charity Polička, nebo na webových stránkách města Poličky naleznete informace o podrobnostech materiální…

Úvodní fotografie ke článku

Nabíječka pro elektrokola v Poličce

Se začátkem prázdninové a turistické sezóny…

Materiální pomoc pro Moravu

Oblastní charita Polička vyhlašuje sbírku materiální pomoci pro moravské obce postižené tornádem. Podrobnosti najdete v příloze.   Několik moravských obcí bylo ve čtvrtek 24. června 2021 zasaženo tornádem, situace je kritická, lidé přišli o své domovy. Situace si vyžádala také oběti na životech a desítky zraněných ... prosíme, nebuďme lhostejní. Připojit…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2021 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. června 2021

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení stavebních úprav další části komunikací na hřbitově u sv. Michaela v Poličce dle varianty III. dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Realizace street workoutového hřiště u ZŠ Na Lukách, ul. Švermova v Poličce“ společnost Flora Servis s.r.o, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. RM…

Colour Meeting 2021 je tady! Přijďte za hudbou a divadlem do Poličky

Osmnáctý ročník mezinárodního festivalu Colour Meeting zve ve dnech 23. - 24. července na hudební a divadelní vystoupení, workshopy, domácí kuchyni a unikátní atmosféru parku pod poličskými hradbami. Hvězdami letošního ročníku jsou výrazné ženské osobnosti evropské world music a české alternativní scény. Portugalská zpěvačka Lina Rodrigues, spolu…

Úvodní fotografie ke článku

Červencové listování - Švejk

LiStOVáNí.cz: Švejk (Jaroslav Hašek) S čím jiným vyrazit na turné po rozvolnění a téměř roce a půl izolace než právě se stále aktuálnějším Švejkem a jeho osudy. Ne,…

Úvodní fotografie ke článku

Milan Knobloch byl oceněn in memoriam medailí Nadace Bohuslava Martinů

Nadace Bohuslava Martinů připomíná sochaře Milana Knoblocha,…

Úvodní fotografie ke článku

KINO 24 v Tylově domě

Vážené divačky, vážení diváci, máme…

Černé skládky

Začátkem roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a začala platit nová pravidla pro „nakládání s nezákonně soustředěným odpadem“, který známe pod pojmem černé skládky. Vlastník odpadu má povinnost (jak platilo doposud) předat odpady do zařízení určeného pro nakládání s odpady, do dopravního prostředku provozovatele tohoto…

Provozní doba plaveckého bazénu - červen

VEŘEJNOST-ČERVEN 1. úterý 12.00-20.00 2. středa 12.00-20.00 3. čtvrtek 12.00-20.00 4. pátek 12.00-20.00 5. sobota 14.00-20.00 6. neděle 13.00-19.00 7. pondělí 12.00-20.00 8. úterý 12.00-20.00, 17.00-18.30 (pronájem dvou drah) 9. středa 12.00-20.00, 17.00-18.30 (pronájem dvou drah) 10. čtvrtek 12.00-20.00, 17.00-18.30 (pronájem dvou drah) 11. pátek 12.00-20.00, 17.00-18.30 (pronájem dvou drah) 12. sobota 14.00-20.00 13. neděle 13.00-19.00 14.…

Úvodní fotografie ke článku

Infrastruktura třetí etapy Bezručova jde do finále

Nový asfaltový povrch v těchto dnech dostávají…

Rozpočtové opatření č.3/2021

Rozpočtové opatření č.3/2021

Úvodní fotografie ke článku

VALY VÁLÍ 2021

Polička park u hradeb SOBOTA 26.6.2021 16:00-17:00TERNE CHAVE 18:00-19:00BEDROCK 20:00-21:30ZNOUZECTNOST Vstupné pouze na místě 300,- Kč Občerstvení zajištěno. PÁTEK 30.7.2021 18:00-19:00HELLO MARCEL 20:00-21:30PRAGO UNION Vstupné…

Provozní doba koupaliště 2021

Červen: 12:00hod. – 19:00hod. Červenec-Srpen: 10:00hod.-20:00hod. V případě nepříznivého počasí bude koupaliště uzavřeno.

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 17. června 2021

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Štěpána Vlčka, ověřením pp. Oldřicha Báču a Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2020 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Vládní opatření pro vstup na koupaliště ze dne 7.6.2021

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit. Pro vstup je požadován jeden z následujících dokladů: 1. Čestné prohlášení - v případě testování dětí může zákonný…

Koupaliště v Poličce otevřeno od 18.6.

V případě hezkého počasí otevíráme koupaliště již tento pátek 18.6.2021, a to od 12 hod. 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 14. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha. Přílohy

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 17. června 2021

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2020 2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 3. Majetkoprávní záležitosti    3.1. Prodej části pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Střítež u Poličky    3.2. Prodej pozemku p.č. 6191/9 v k.ú. Polička      3.3. Výkup pozemků v souvislosti s investiční akcí "Silnice ze Sídliště Hegerova do průmyslové…

Úvodní fotografie ke článku

Hry na chodník v Poličce

Hry na chodník, tak se jmenuje nápad a podnikatelský…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 09. 06. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Polička žila filmem a Bohuslavem Martinů

Poslední květnové dny patřily v Poličce Bohuslavu…

Úvodní fotografie ke článku

Vernisáž výstavy Městské bydlení Polička

V sobotu 5. června 2021 proběhla v poličském muzeu…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 4. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2020

Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2020 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok 2020 celkem 1 057,076 1 612 233,50 1. čtvrtletí…