Město Polička

Poplatek za komunální odpad 2023

Zastupitelstvo města Poličky schválilo 8. prosince 2022 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou byl stanoven poplatek na rok 2023 ve výši 876 Kč za osobu nebo objekt bez trvalého pobytu. Poplatníkem zmíněného poplatku je: 1. fyzická osoba přihlášená v obci (tj. občan ČR přihlášený…

Informace o změně v jízdním řádu autobusu

výlukový jízdní řád linky 651555 (cyklobus) z důvodu uzavírky sil. II/343 Ústupky – Prosíčka

Úvodní fotografie ke článku

Vstup s ptačím příjmením zdarma

Návštěvníci s ptačím příjmením mají 1.dubna 2023 vstup zdarma na výstavu Ptáci - poslové jara. 1.duben - Mezinárodní den ptactva. A není to apríl!

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 17. 4. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Dolní Předměstí Hrubínova: č. p. 512, 513, 514, 515, 559, 560, 561, 562  

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 3. 2023 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly a všech…

Úvodní fotografie ke článku

Festival Jeden svět 2023

Jaká je cena bezpečí? Na to se bude ptát 25. ročník festivalu Jeden svět Zdá se, jako by současným světem otřásala jedna krize za druhou. Válka na Ukrajině, energetická krize i změny klimatu. To vše jsou…

Diskuse nad nájemními byty – chceme jich více a za méně peněz!

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi z důvodu dlouhé a složité diskuse, která vyvrcholila na posledním zasedání zastupitelstva 23. února ve věci výstavby nových bytů v areálu bývalého Dětského domova, přiblížit postoj rady města a většinový názor zastupitelstva, které rozhodlo zatím o tom, že zveřejníme nabídku prodeje připraveného…

Zápisy do 1. ročníků základních škol 14. 4. 2023

Зарахування до 1-х класів початкової школи 14 квітня 2023 року

Zápis dětí do poličských mateřských škol

Зарахування дітей до дитячих садочків міста Полічка

Úvodní fotografie ke článku

Nábor nových policistů

Nabíráme nové policisty do služebního poměru na útvary v celém Pardubickém kraji. Nové policisty rádi přivítáme na těchto útvarech: pořádková policie, dopravní policie,…

Úvodní fotografie ke článku

Ukliďme Poličku

1. 4. 2023 Ukliďme Česko - Ukliďme Poličku - sraz ve 14 hod u Mlejna 1. 4. 2023 Ukliďme Česko - Opečme buřty - od 16 hod na lavičkách v polovině modřecké cyklostezky 

Úvodní fotografie ke článku

Polička Jazz Festival 2023

Posluchači, kteří vyhledávají kvalitní…

Úvodní fotografie ke článku

Jiří Krampol - V plné síle 85

4.4.2023 od 19 hod., velký sál Tylova domu v Poličce Nový…

Nabídka startovacího bytu

Město Polička nabízí k nájmu volný startovací byt vel. 1+kk v bytovém domě na ul. J. Seiferta. Žadatel/ka musí splnit níže uvedená kritéria: - žadatel/ka/ a společně posuzovaná osoba jsou oba mladší 35 let                                                                           -…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                 V Poličce, dne 22. 03. 2023 OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Vítání ptačího zpěvu

15. dubna 2023 od 9:00 hod. Chcete se nadýchat čerstvého vzduchu, protáhnout tělo, zažít, jak se probouzí jarní příroda, vyslechnout si ptačí zpěv a ještě se něco zajímavého dozvědět? Pojďte s námi…

Úvodní fotografie ke článku

Benefiční koncert pro Dětský domov Polička - Děcka pro děcka

28. března 2023 od 17.30 hod. v aule Gymnázia Polička  Benefice ve prospěch dětí DD Polička, která se uskuteční z iniciativy studentů gymnázia. 

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - duben 2023

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, dubnový program zahájíme v úterý 4. 4. v 19 hodin zábavným pořadem Jiřího Krampola, který vzniká u příležitosti jeho…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 3. 2023

RM schvaluje jednotný termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Poličkou pro školní rok 2023/2024 ve dnech 2. - 3. 5. 2023 dle důvodové zprávy. RM schvaluje termín jednotného zápisu do prvních tříd základních škol zřízených městem Poličkou…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce v ulici Eimova

V těchto dnech se opět naplno rozbíhají práce na rekonstrukci ulice Eimova. Z důvodu zajištění bezpečnosti bude průjezd pro vozidla po této komunikaci do 31.7.2023 uzavřen, a to mezi ulicemi Nádražní a Šaffova.…

Program MaTami - duben 2023

ODBORNÉ PORADNY: Poradna zdravého životního stylu (Mgr. Kateřina Dobiášová) 17. 4. 2023 (pondělí)  od 9.30 do 11.00 h Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva Sedláčková) 21. 4. 2023 (pátek)  od 16.15 do 18.15 h Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková) 24. 4. 2023 (pondělí)  od 16.00 do 18.00 h, 80 Kč za konzultaci   PŘEDPORODNÍ POVÍDÁNÍ: Cyklus…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostně odhaleno dalších 6 kamenů zmizelých

Město Polička si připomnělo osudy svých bývalých…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 133 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou žadatel požadoval zaslání investičních plánů města na rok 2023, případně zaslání rozpočtu na rok 2023, pokud obsahuje požadované informace.

Úvodní fotografie ke článku

Informace ze zimního stadionu

Provoz zimního stadionu byl ukončen dne 19. 3. 2023. Důležité upozornění!!! Z důvodu plánované opravy střechy zimního stadionu a výměny osvětlení nad ledovou plochou bude zimní stadion od 1. 5. 2023 uzavřen. Z tohoto…

Informace ke změně Územního plánu Polička

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2022 pořízení Změny č. 4 územního plánu Polička. Opět připomínáme občanům města a vlastníkům nemovitostí možnost k podávání opodstatněných podnětů ke změně ÚP – lhůta pro uplatnění podnětů se prodlužuje do 31. 5. 2023. Platný ÚP Polička (Úplné znění ÚP Polička po vydání…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 27. 2. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákona 106/1999 Sb.,“), ve které žadatel požadoval informace týkající se kontroly…

Plavecký bazén duben 2023

Provozní doba plaveckého bazénu VEŘEJNOST - DUBEN 2023 1. sobota         14:00 – 20:00 2. neděle         13:00 – 19:00 3. pondělí        13:30 - 16:00, 18:00 – 20:00 4. úterý            6:00 – 7:30, 14:00 – 16:00, 18:00 20:00 5. středa         …

Informace o uzavírce - ulice Riegrova

Dne 16. března 2023 od 15:00 hodin do 17:00 hodin - z důvodu „Položení kamenů zmizelých“ bude uzavřena ulice Riegrova. Slavnostní akce proběhne před domem č. 36.

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. března 2023

                                                                            RM bere na vědomí zprávu o činnosti Turistického informačního centra Poličky, KOTOUR – info s.r.o, se sídlem Polička, za rok 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje doplatek roční odměny za rok…

Sportovec Poličky 2022

Slavnostní večer vyhlášení nejlepších sportovců města Poličky za rok 2022 se uskuteční v pátek 14. 4. 2023 v 18:00 hod. v malém sále Tylova domu. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou předají ceny nejlepším sportovcům ve 4 kategoriích - žáci/žákyně (mladší a starší) - jednotlivci, žáci/žákyně (mladší…

Nabídka zaměstnání

Hledáme všeobecné a praktické sestřičky do našich Domovů v Poličce a v Bystrém a Léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce, přidej se do našich týmů a dělej s námi radost našim klientům a pacientům :-) NABÍZÍME: 5 týdnů dovolené 4 dny sick days mzda dle typu provozu a zastávané pozice: praktická sestra mzda od 34.000kč/měsíc, všeobecná sestra mzda od 37.800kč/měsíc příplatky…

Úvodní fotografie ke článku

Pamatuj!

Na poličském gymnáziu si i tento rok připomenou památku…

Schválený rozpočet 2023

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2023 1 Běžné příjmy 366 063,0 2 v tom: daňové příjmy 232 315,0 3            nedaňové příjmy 133 748,0 4 Běžné dotace  30 744,6 5 Kapitálové příjmy 57 600,0 6 Kapitálové dotace  5 829,6 7 Financování…

Úvodní fotografie ke článku

Začíná výměna svítidel v parku

Od 6. března 2023 začíná v městském parku výměna svítidel a stožárů veřejného osvětlení. V rámci dotace z programu Efekt pokračuje i v letošním roce výměna stávajících…

Úvodní fotografie ke článku

Nově pro vás - služba Munipolis

Vážení občané, město Polička pro vás…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov otevřel své brány!

Po celou sezonu nebudou chybět komentované prohlídky…

Úvodní fotografie ke článku

Program Divadelního klubu v Poličce březen 2023

Program Divadelního klubu najdete v příloze      

Úvodní fotografie ke článku

Akademie začínajícího podnikání

Město Polička začalo spolupracovat s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě i v blízkém okolí. Město prostřednictvím…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. 2. 2023

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, p. Miloše Grubhoffera a RNDr. Jakuba Skalníka. ZM pověřuje provedením zápisu p. Libora Jelínka, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D. ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů o 150 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2023 v kap. 41 – pokladní správa …

Úvodní fotografie ke článku

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice:…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Jiráskova Číslo: 613 pop. Voda nepoteče v ul.Jiráskova č.p. 594,593,592,629,628,611,612,613 Vlivem odstávky může dojít k zakalení vodovodu. Předpokládaná doba přerušení/omezení…

Úvodní fotografie ke článku

Rozpočet pro rok 2023 schválen

Celkové výdaje 557,6 mil. Kč, z toho výdaje na investice 196,2 mil. Kč, rozpočtová rezerva ve výši 54,1 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili…

Výroční zpráva za rok 2022 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2022 dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů   Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177    1)  V roce 2022 bylo podáno 15 písemných žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím…

Úvodní fotografie ke článku

Kontaktník 2023

Aktualizovaný kontaktník 2023 je od pátku 24. února k dispozici v informačním centru i na Městském úřadě Polička.  V nejbližších dnech budou kontaktníky zároveň doručeny všem obyvatelům…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 28.2.2023 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - březen 2023

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, v úterý 21. března v 19:00 Vás zveme na koncert Carmen a jiné lásky, který zahájí koncertní abonentní cyklus Klasická…

Úvodní fotografie ke článku

Pohádka pro děti v Tylově domě

STŘEDA 15. 03. 2023 v 16:00 h Vstupné 120 Kč dospělí,…

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání pro laickou veřejnost

Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Přehled kurzů najdete v příloze

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 2. 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - IV. Etapa“, se společností ELNERMONT s.r.o., Olomouc, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PODA a.s., Ostrava, dle…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 2. 2023

  a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko na akci "INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA“ dle důvodové zprávy.   Usnesení…

Úvodní fotografie ke článku

Ztracený pes Goro

DATUM ZTRÁTY: 19.02.2023 MÍSTO ZTRÁTY: Polička, Střítež 68 TELEFON: 602315215 ODMĚNA: 5.000,- Kč JménoGoro Pohlaví: Samec Plemeno: Kříženec Věk: 7 let Barva: černá Velikost: Velká - 18 a více…

Úvodní fotografie ke článku

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice:…

Úvodní fotografie ke článku

Děti  přinesly „masopust“

V pondělí 20. února přinesly děti z MŠ na Palackého nám. jako každý rok masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly své masopustní masky, ale i program, který si připravily.…

Program MaTami - březen 2023

Vážení příznivci MaTami,  Bazárek dětského oblečení proběhne v termínu 14.-16. 3. 2023, níže najdete rozpis prodeje pro veřejnost. Máte-li zájem pomoci s přípravami Bazárku, ozvěte se nám na matami@matami.cz. Těšíme se na Vás!!!   ODBORNÉ PORADNY: Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová) 23. 3. 2023 (čtvrtek)  od 15.00 do 16.00 h Logopedická poradna (Mgr.…

Úvodní fotografie ke článku

Nejlepší sportovci Svitavska vyhlášeni

Tradiční galavečer vyhlášení ankety Nejúspěšnější…

Úvodní fotografie ke článku

Rondokubismus v Poličce - 100 let - komentovaná procházka

Procházka po Poličce při příležitosti Mezinárodního…

Oznámení o pořízení nové územní studie Polička - lokalita Jih I.

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 14. 02. 2023 OZNÁMENÍ SCHVÁLENÍ…

Smutný demografický vývoj se v roce 2022 ještě zhoršil

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, velice rád bych i v roce letošním navázal na informace uveřejněné v Jitřenkách 2016 – 2021 a opětovně Vás informoval o celkovém demografickém vývoji v našem městě v roce 2022. Rok 2022 byl bohužel pro Poličku jedním z nejhorších roků, a to především v počtu narozených dětí,…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání prvním občánkům města Poličky 2023

Prvním občánkem města Poličky 2023 je Vanesa Michálková,…

Pracovní pozice - staniční sestra na oddělení LDN

Poličská nemocnice, s.r.o., přijme všeobecnou sestru na pozici: staniční sestra na lůžkovém oddělení LDN   Náplň práce: základní a specializovaná ošetřovatelská péče organizační a řídící činnost kontrolní činnost tvorba standardů ošetřovatelské péče   Nástup: dle dohody Požadujeme: odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb. (§5) praxi…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání ke stoletému jubileu

K výjimečnému jubileu 100 let poblahopřáli…

Úvodní fotografie ke článku

Anonymní arborista v Poličce

Těžko nacházím slov, abych se vyjádřil k tomu,…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky dne 6. 2. 2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023.       RM bere na vědomí návrh nové Územní studie Polička - lokalita Jih I. dle důvodové zprávy. RM jmenuje předsedy/předsedkyně komisí dle důvodové zprávy takto: a)    bytová - Mgr. Anita Stanislavová, b)    dopravní a bezpečnostní - Mgr. Jan Kovář, c)   …

Pořízení změny Územního plánu Polička

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2022 pořízení Změny č. 4 územního plánu Polička. Opět připomínáme občanům města a vlastníkům nemovitostí možnost k podávání opodstatněných podnětů ke změně ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2023. Pro podání lze využít formulář „Podnět k pořízení změny č. 4 ÚP…

Finanční úřad Svitavy v Poličce

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách pomáhá občanům s vyplněním a přijímáním daňových přiznání a poskytováním informací s tím spojených.   Polička 14.03.2023, 8:00-14:00 MěÚ Polička - zasedací místnost

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní pozice - středisko Osobní asistence

Oblastní charita Polička vypisuje novou otevřenou pozici – jde o pracovníka/pracovnici v sociálních službách do střediska Osobní asistence.  Také je  stále otevřená pracovní pozice…

Úvodní fotografie ke článku

Na běžky i sjezdovky v Poličce

V Poličce stále skvělé stopy, přijďte si zaběžkovat…

Připravujeme prázdninový kulturní kalendář

Město Polička připravuje „prázdninový letní kalendář“, kde budou výstavy, divadla, koncerty, festivaly… Osloveny byly naše hlavní kulturní organizace. Nechceme však na nikoho zapomenout! Pokud máte nějakou akci, kterou byste chtěli v našem kalendáři prezentovat a pozvat na ni širokou veřejnost nejen z Poličky, ale i turisty, kteří k nám přijíždějí, prosím, pošlete…

Úvodní fotografie ke článku

Máme nejlepší učitele Pardubického kraje za rok 2022

Tylův dům v Poličce hostil na konci ledna slavnostní předávání…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                                 V Poličce…

Úvodní fotografie ke článku

Poličští prvňáčci korunováni

Po dvouleté pauze byli v den svého prvního vysvědčení…

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Pustá Kamenice po vydání změny č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Pustá kamenice po změně č. 1.

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech i v Poličce

Český statistický úřad bude na území Poličky, konkrétně v ulicích Družstevní, Hegerova a Sídliště Hegerova, v období od 4. února do 4. června 2023 provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2023.  Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže…

Polička v České televizi

Česká televize navštívila v minulém týdnu naše město a natočila zde rozhovor o moderní architektuře, o které hovořil  historik muzea PhDr. David Junek. V reportáži z rodné světničky B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba hovořila o našem nejslavnějším rodákovi Doc. Monika Holá, PhD., muzikoložka.  Pokud jste nestihli v neděli na čt 24 v 6.00 a 6.30 na ČT 24 Zajímavosti z regionů a reportáže…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 31.1.2023 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Opatření na změnu klimatu v Poličce se mohou začít připravovat

Město Polička má dokončenou Adaptační strategii na změnu klimatu. V pondělí 16. 1. 2023 ji předal zástupce spol. Ekotoxa zástupcům města za přítomnosti členů pracovní komise.  Adaptační strategie je zhotovena…

Výsledek hlasování volba prezidenta II. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v II. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 27. 1. - 28. 1. 2023 naleznete zde

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - únor 2023

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, plesová sezóna právě začíná. Během února proběhnou v Tylově domě celkem tři maturitní plesy poličských středních škol, kde své…

Výběrové řízení - Městské muzeum a galerie Polička

Poličské muzeum hledá vhodnou osobu pro zajištění Informační, pokladní a průvodcovské služby organizace. Viz příloh www.cbmpolicka.cz

Úvodní fotografie ke článku

Uzavírka ulice Eimova

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního…

Úvodní fotografie ke článku

Ptáci poslové jara

Máte doma pěkné ptáčky, kteří jsou jak…

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2023

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2023 - viz příloha

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2023

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2023. RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2023, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou…

Úvodní fotografie ke článku

Aktuálně z ulice Eimova

Po krátké přestávce se opět naplno rozběhly práce…

Volební okrsky II. kolo volby prezidenta ČR (27. a 28. ledna 2023)

Oznámení voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky naleznete zde.  Zde si podle adresy svého trvalého pobytu vyhledejte volební okrsek (a volební místnost) ve kterém Vám bude umožněno volit.  Upozorňujeme, že hlasovácí lístky pro II. kolo volby prezidenta ČR Vám nebudou doručovány do schránek, ale obdržíte je až přímo ve volební…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 7.2.2023  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 85 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Provozní doba plaveckého bazénu - únor 2023

Provozní doba plaveckého bazénu VEŘEJNOST - ÚNOR 2023 1. středa          11.30-20.00 (16.00-18.00 pronájem dvou drah) 2. čtvrtek         6.00-7.30, 14.30-20.00 3. pátek           12.00-20.00 4. sobota         14.00-20.00 5. neděle         13.00-19.00 6. pondělí       …

Nový vedoucí plaveckého bazénu

Představení nového vedoucího Plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny Balaton v Poličce. Je mi milou povinností představit vám mého nástupce Jiřího Valíčka, který byl zvolen výběrovou komisí města Polička od 1. 1. 2023 vedoucím Plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny Balaton v Poličce. Jiří Valíček byl od svého dětství členem Plaveckého oddílu…

Úvodní fotografie ke článku

Setkání s podnikateli

Tradiční slavnostní setkání vedení…

Výsledek hlasování volba prezidenta I. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v I. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. 1. - 14. 1. 2023 naleznete zde

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. listopadu 2022

RM schvaluje způsob řešení komunikací a zpevněných ploch v „I. etapě lok. JIH I. v Poličce“ - viz II. etapa lok. Mánesova dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000019677/2022/4000247393 - plynovod v „I. etapě infrastruktury lok. Jih…

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 3. 1. 2023 byla na MěÚ Polička doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz přílohy.

Úvodní fotografie ke článku

Dokáže umění pohladit po duši? Linoryty Ivo Křena určitě ano!

Potřebujete zrelaxovat, nadechnout se a dodat energii na cestu k vzdálenému jaru? Přijďte si do poličského muzea připomenout, jak voní slunečný den, potěšit se krajinou prozářenou barvami, zasnít se u mlžných…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2023

RM jmenuje pp. Aleše Horníčka, Miroslava Halamku, DiS., Bc. Miroslava Kubíka, Pavla Kodýtka a Jindřicha Červeného členy Komise dopravní a bezpečnostní Rady města Poličky dle důvodové zprávy. RM jmenuje paní Janu Renzovou, Bc. Martinu Černíkovou, Miroslava Halamku, DiS., Mgr. Eriku Jiroušovou a npor. Bc. Jaroslavu Hanykovou členy Komise pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy. RM jmenuje PhDr.…