Jaké jsou potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy a kde jsou k dispozici?

O přijetí dítěte kpředškolnímu vzdělávání se žádá formou žádosti/přihlášky, kterou je možné vyzvednout vjednotlivých mateřských školách nebo stáhnout zjejich webových stránek