Jak postupovat při podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy?

Doklady k žádosti / přihlášce k předškolnímu vzdělávání:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte.

U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy.