Kdy a kde probíhá zápis do ZŠ,co potřebuji k zápisu?

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá mezi 1.a30. dubnem roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy. Konkrétní termín, místo a čas bývají zveřejněné vJitřence a na webových stránkách škol.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz