Kdo rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy.

Přednostně jsou přijímáni žáci smístem trvalého pobytu, které spadá do školského obvodu dané školy. Školské obvody základních škol zřízených městem Polička stanovuje obecně závazná vyhláška zveřejněná na webových stránkách města.