První občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občan je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

O občanský průkaz lze však žádat i pro dítě mladší 15 let, de facto od jeho narození (takový doklad může sloužit namísto pasu dítěte pro pohyb v rámci EU apod.). Pokud ale zákonný zástupce požádá o občanský průkaz dítěti ještě před dovršením jeho 15 let věku, platnost dokladu bude pouze 5 let!

Platnost občanského průkazu vydaného občanovi staršímu 15 let je 10 let a je vydáván bezplatně. Platnost občanského průkazu vydaného dítěti mladšímu 15 let je 5 let a správní poplatek činí 50 Kč.

Za dítě mladší 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce (za přítomnosti dítěte) a doklad přebírá rovněž zákonný zástupce. Občan starší 15 let žádá o občanský průkaz sám a přebírá ho již také sám.

K žádosti o první občanský průkaz je třeba doložit originál rodného list dítěte/občana. Pokud žádá za dítě zákonný zástupce, prokáže též svou totožnost svým platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.