Cestovní doklad pro osobu starší 18 let

Pro vystavení cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s platností 10 let v běžné lhůtě 30 dnů, potřebujete pouze platný občanský průkaz. Fotografie bude pořízena přímo na pracovišti cestovních dokladů. Správní poplatek za tento cestovní pas je 600 Kč. Pokud jste již měl cestovní doklad, máte povinnost jej vrátit. 

Pokud na vydání dokladu pospícháte, můžete zažádat o doklad do 5 pracovních dní. Jedná se také o cestovní pas s platností 10 let za správní poplatek ve výši 3000 Kč. Cestovní pas lze převzít u Ministerstva vnitra v Praze nebo obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Dále máte možnost vyřídit si doklad do 24 hodin za správní poplatek ve výši  6000 Kč. Tento cestovní pas, s platností 10let, lze převzít pouze u Ministerstva vnitra v Praze.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3