Musím si vyměnit cestovní doklad při změně příjmení?

Každý, kdo má změnu příjmení, musí požádat o vydání nového cestovního dokladu. V případě změny příjmení v souvislosti s uzavřením manželství zákon stanoví lhůtu platnosti 3 městíců od data uzavření manželství, kdy je možné ještě vycestovat na pas s původním příjmením.

Při podání žádosti o nový cestovní doklad musíte předložit občanský průkaz. Fotografie nepředkládáte, neboť bude pořízena přímo na pracovišti cestovních dokladů.

Cestovní doklad s platností 10 let v běžné lhůtě 30 dnů za správní poplatek ve výši 600 Kč.

Pokud na vydání dokladu pospícháte, můžete zažádat o doklad do 5 pracovních dní. Jedná se také o cestovní pas s platností 10 let za správní poplatek 3000 Kč. Cestovní pas lze převzít u Ministerstva vnitra v Praze nebo obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Dále existuje možnost vyřízení dokladu do 24 hodin za správní poplatek ve výši 6000 Kč. Tento cestovní pas, s platností 10let, lze převzít pouze u Ministerstva vnitra v Praze.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3