Co je třeba k vyřízení žádosti o cestovní doklad pro občana omezeného ve svéprávnosti?

Za občana, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení práv, může podat žádost opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Opatrovník je povinen při podání žádosti předložit:

-          rodný list žadatele/ občanský průkaz žadatele či platný cestovní pas žadatele,

-          rozhodnutí o omezení svéprávnosti žadatele, je-li svéprávnost žadatele omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,

-          vlastní občanský průkaz nebo platný cestovní pas,

-          listinu o ustanovení opatrovníka.

 

Přítomnost samotného občana při podání žádosti na úřadu je nutná z důvodu pořizování biometrických údajů žadatele.

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3