Nabytí státního občanství a cestovní doklad

Žadatel, který nabyl státní občanství České republiky, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství České republiky

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává v běžné  lhůtě 30 dnů občanům:

-          do 15 let s dobou platnosti 5 let, po uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč,

-          nad 15 let s dobou platnosti 10 let, po uhrazení správního poplatku ve výši 600 Kč. 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, který lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána, nebo u Ministerstva vnitra v Praze,  zaplatí občan:

-          mladší 15 let správní poplatek ve výši 1000 Kč,

-          starší 15 let správní poplatek ve výši 3000 Kč. 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 24 hodin, který lze převzít pouze u Ministerstva vnitra v Praze, zaplatí občan:

-          mladší 15 let správní poplatek ve výši 2000,- Kč,

-          starší 15 let správní poplatek ve výši 6000,- Kč

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3