Chci se přihlásit k trvalému pobytu do nemovitosti, jejímž vlastníkem nejsem

V tomto případě je nutné dostavit se na ohlašovnu s vlastníkem nebo nájemcem osobně (pokud je vlastníků nebo nájemců více, stačí přítomnost pouze jednoho z nich).

Vlastník nemovitosti předloží občanský průkaz a doklad o vlastnictví bytu nebo domu (list vlastnictví nebo kupní či darovací smlouvu, která je opatřena doložkou vyznačení vkladu do katastru nemovitostí), nebo doloží oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouvu, doklad o právu z věcného břemene). Svým podpisem na přihlašovacím lístku vlastník nebo nájemce potvrdí souhlas s přihlášením.

V případě, že se vlastník nebo nájemce nemůže osobně dostavit, je nutné doložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3