Výměna občanského průkazu v důsledku změny místa trvalého pobytu

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu. Občan je tedy povinen podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu.

Podat žádost lze u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nutné je předložit dosavadní občanský průkaz a vydané potvrzení o změně trvalého pobytu.

Upozorňujeme, že pokud občanský průkaz vlastní osoba mladší 15 let, tak i tento doklad se stává uplynutím 45 dnů neplatným a nelze na tento občanský průkaz cestovat do zahraničí. Povinnost podat žádost o nový občanský průkaz tady však není, je zde pouze povinnost neplatný doklad do 15 dnů od skončení platnosti odevzdat. 

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3