Potřebuji zařídit adresu pro doručování písemností

Občan má právo nahlásit na ohlašovně úřadu adresu, na kterou chce doručovat písemnosti. K tomu je zapotřebí vyplněná žádost s úředně ověřeným podpisem, doručená správnímu orgánu dle místa trvalého pobytu občana. V případě podání žádosti osobně na ohlašovně, stačí tuto žádost podepsat přímo před pracovnicí ohlašovny.

Upozorňujeme, že na doručovací adresu může být uplatněna fikce doručení ve smyslu § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto je důležité nahlásit stejným způsobem i veškeré změny této adresy, popřípadě její zrušení.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3