Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která je přihlášena k trvalému pobytu v mé nemovitosti

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhoduje ve správním řízení ohlašovna dle místa trvalého pobytu osoby, které má být rušen údaj o místu trvalého pobytu. Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí navrhovatel správní poplatek ve výši 100Kč za každou osobu, které se ruší údaj o místu trvalého pobytu.

Navrhovatel, tj. oprávněný uživatel nemovitosti, musí prokázat že je oprávněnou osobou k podání návrhu, tzn. předložit list vlastnictví nebo kupní či darovací smlouvu, která je opatřena doložkou s vyznačením provedení vkladu do katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvu a musí doložit, že:·

dotyčné osobě zaniklo užívací právo k domu nebo bytu

tento občan v uvedeném domě či bytě nebydlí. 

Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Prokazování existence, respektive neexistence užívacího práva bývá jednodušší, pokud takové právo dotyčný ani nikdy neměl (tzn. byl na adrese hlášen pouze na základě souhlasu oprávněné osoby). V takovém případě postačí pouze konstatování takového stavu.

 

Doklad o vlastnictví bytu nebo domu není zapotřebí dokládat v případě, že si ohlašovna může existenci tohoto práva sama ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

V případě, že dotyčnému zaniklo užívací právo po rozvodu manželství, doloží oprávněná osoba při podání návrhu pravomocný rozsudek o rozvodu manželství a dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

V případě prodeje bytu nebo domu, doloží oprávněná osoba kupní smlouvu, která je opatřena doložkou s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí.

Jednotlivé případy doporučujeme předem konzultovat.

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3

Přílohy