Komu může sociální pracovník pomoci?

  • osobám se zdravotním nebo duševním postižením,
  • osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby,
  • osobám srůzným stupněm omezení svéprávnosti a jejich opatrovníkům,
  • osobám ohroženým sociálním vyloučením vdůsledku stáří, zdravotního postižení či jiné sociální události nebo které vyplývá zpříslušnosti knárodnostní menšině nebo lokální komunitě,
  • osobám ohroženým rizikovým způsobem života (alkohol, hrací automaty, drogy,…),
  • obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
  • osobám, které ztratily přístřeší nebo se nachází vnejistém či neadekvátním bydlení,
  • nezaměstnaným a osobám smateriálními problémy,
  • imigrantům,
  • osobám propuštěným zvýkonu trestu odnětí svobody.