S čím Vám může sociální pracovník pomoci?

  • S žádostmi o příspěvek na péči, průkaz pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu.
  • S informacemi o poskytnutí sociálních služeb včetně terénních (pečovatelská, osobní asistence…).
  • S vydáním nebo výměnou průkazu do motorového vozidla pro osobu těžce zdravotně postiženou.
  • K výměně je potřeba fotografie držitele o rozměrech 35x45 mm, průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P), případně staré označení do vozidla.
  • S ustanovením zvláštního příjemce důchodu, pokud jej nemůže důchodce vzhledem ke zdravotnímu stavu přebírat sám.