Kdo je odborný lesní hospodář (OLH) a ke kterému majiteli lesa je přiřazen?

Je to osoba, která zabezpečuje vlastníkovi lesa odbornou úroveň hospodaření (vlastníku lesa, pro kterého je zpracována lesní hospodářská osnova). Tato osoba musí mít k tomuto účelu udělenou licenci. Můžete si ho sám vybrat nebo je Vám ustanoven orgánem státní správy lesa MěÚ Polička.

Pro lesy, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy v rámci obce s rozšířenou působností Polička, vykonávají tři odborní lesní hospodáři.

  • Lesy České republiky, s.p., lesní správa Choceň – pro lesy v k.ú. Květná, Lezník, Střítež u Poličky, Polička, Březiny u Poličky, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Telecí
  • Ing. Vít Báča, Hrubínova 530, Dolní Předměstí, 572 01 Polička– pro lesy v k.ú. Bystré u Poličky, Borová u Poličky, Jedlová u Poličky, Korouhev, Lačnov u Korouhve, Kamenec u Poličky, Nedvězí u Poličky, Nedvězíčko, Modřec, Oldříš u Poličky, Pomezí, Sádek u Poličky, Široký Důl a Stašov (kontakt: 602832583).
  • Ing. Aleš Votava, Družstevní 455, 569 92 Bystré - pro lesy v k.ú. Hamry nad Křetínkou, Hartmanice u Poličky, Hlásnice, Předměstí, Starý Svojanov, Svojanov a Trpín (kontakt: 604993078).

Kontaktní úředníci

Mgr. Holomek Stanislav
státní správa lesů, myslivosti a rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001719
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43