Kdo mi vydá státní rybářský lístek na území obce s rozšířenou působností Polička?

Pro občany s trvalým pobytem v působnosti obce s rozšířenou působnosti vydává rybářské lístky odbor životního prostředí Městského úřadu Polička

Kontaktní úředníci

Mgr. Holomek Stanislav
státní správa lesů, myslivosti a rybářství, týrání zvířat, rostlinolékařská péče (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 468001719
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43