Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu.

Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

Termín „poplatník, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození “ vysvětluje platná Obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

Zaplacení tohoto poplatku nenahrazuje parkovací kartu dle platného nařízení města Poličky.