Jak a kde se mohu dozvědět, jakým způsobem získat v Poličce k pronájmu městský byt?

Veškeré otázky související s nájmem obecního bytu lze projednat na odboru správy majetku městského úřadu, kde se zájemce o pronájem bytu seznámí s podmínkami k podání žádosti, obdrží další informace a bude mu předán k vyplnění formulář „Žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu“. Každou žádost projedná bytová komise. Pokud žadatel splní podmínky pro přidělení bytu, je zařazen do seznamu žadatelů o byt (o zařazení dostane žadatel písemné vyrozumění).

Kontaktní úředníci

Trávníčková Jana
referentka (úsek správy majetku) (Odbor správy majetku) - tel.: 461723811
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M18