Kde najdu informace o pronajímání městských bytů v Poličce?

Město nedisponuje žádnými volnými byty k pronájmu. K uvolnění pronajatých bytů dochází pouze přirozenou cestou, tj. úmrtím, stěhováním, případně výpovědí. O možnosti uzavření nájemní smlouvy k uvolněnému bytu je žadatel písemně informován na základě svého umístění v seznamu žadatelů o byt. Pokud bude žadatel souhlasit s nabídkou bytu a podmínkami uzavření nájemní smlouvy, je mu zaslán písemný souhlas s uzavřením nájemní smlouvy. Po obdržení souhlasu se do 15ti dnů dostaví ke správci bytů - T.E.S. s.r.o. Polička - k podpisu nájemní smlouvy a převzetí bytu.

Kontaktní úředníci

Trávníčková Jana
referentka (úsek správy majetku) (Odbor správy majetku) - tel.: 461723811
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M18