Co musím zařídit při úmrtí/odstěhování nájemce při vedení spol. domácnosti?

Člen domácnosti nájemce písemně oznámí (doloží)  správci bytů – T.E.S. s.r.o. Polička, Jiráskova 977, 572 01 Polička, že vedl(a) společnou domácnost s nájemcem (popř. se společnými nájemci) a nemáte jiný byt.

Kontaktní úředníci

Trávníčková Jana
referentka (úsek správy majetku) (Odbor správy majetku) - tel.: 461723811
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M18