Chci vyměnit zařizovací předmět, jak mám postupovat?

Nájemce uplatní požadavek u správce – T.E.S.s.r.o. Polička, Jiráskova 977, Polička. Technik oddělení posoudí skutečný stav předmětu v závislosti na jeho životnosti. Shledá-li žádost oprávněnou, je zařizovací předmět vyměněn.

Kontaktní úředníci

Trávníčková Jana
referentka (úsek správy majetku) (Odbor správy majetku) - tel.: 461723811
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M18