Prodává město byty?

Město Polička nevlastní v současné době žádné byty k prodeji. V případě, že se uvolní některý ze starších bytů, které byly dřívějším rozhodnutím zastupitelstva určeny k prodeji, posuzuje zastupitelstvo města jeho další využití dle aktuální situace. Aktuální situaci je třeba sledovat informace v zpravodaji Jitřenka nebo se průběžně informovat na odboru správy majetku.
V případě rozhodnutí zastupitelstva o prodeji konkrétního bytu jsou zároveň schváleny i podmínky, za jakých bude prodej bytu realizován (prodej nejvyšší nabídce, stanovení nejnižší nabídkové ceny, výše dražební jistoty apod.). Informace o podmínkách prodeje bytu jsou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu, v časopise Jitřenka a na internetových stránkách města Poličky.

Kontaktní úředníci

Trávníčková Jana
referentka (úsek správy majetku) (Odbor správy majetku) - tel.: 461723811
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M18