Chci realizovat hydrogeologický průzkumný vrt. Je třeba povolení k provedení tohoto vrtu?

K realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu je třeba udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona, odst. 1. písmeno i) před jeho realizací. Tímto souhlasem nevzniká stavebníkovi právo odběru podzemních vod. Vystrojování HG vrtu podléhá vodoprávnímu řízení, neboť se jedná o výstavbu vodního díla.

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43