Chci u rodinného domu realizovat domácí čističku odpadních vod (DČOV) s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních. Je třeba k jejímu zřízení nějaké povolení?

Pro stavbu DČOV je třeba povolení vodoprávního úřadu a současně je nezbytně nutné požádat o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43