Chci vybudovat vodní tůň

Stavba vodní tůně, která je zahloubena pod úrovní terénu, její součástí nejsou technická zařízení (pro napouštění a vypouštění), nelze v ní regulovat vodní hladinu, neslouží pro chov ryb, není vodním dílem ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona (nepodléhá stavebnímu povolení a povolení k nakládání s vodami). Vodoprávní úřad doporučuje záměr projednat a získat naše kladné  vyjádření.

Žádost o souhrnné vyjádření nebo vyjádření ke stavbě ve smyslu ustanovení § 18 vodního zákona

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43

Přílohy