Jak a kde se mohu dozvědět, kolik bodů jsem již obdržel?

Kdekoliv na pracovišti Czech POINT. Případně na Městském úřadě Polička - odboru dopravy

Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Kontaktní úředníci

Muff Václav
zkušební komisař a registr řidičů (Odbor dopravy) - tel.: 461723874
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17