Doba zpracování a vydání výpisu z živnostenského rejstříku u ohlašovacích živností

U řemeslných, vázaných živností a živnosti volné splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02