Doba zpracování a vydání výpisu z živnostenského rejstříku u koncesovaných živností

U koncesovaných živností je lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese 30 dnů (u mnoha koncesí se na řízení podílejí další orgány) má-li žádost všechny náležitosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad zapíše živnost do živnostenského rejstříku a vydá výpis z živnostenského rejstříku ve lhůtě 5 dnů.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02