Způsoby uskutečnění podání

Podání lze uskutečnit:

  • osobně,
  • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • datovou schránkou,
  • e-mailem,
  • datovou zprávou z CzechPoint.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02