Správní poplatky

Za první ohlášení živnosti či žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je poplatek ve výši 1000 Kč, za další ohlášení živnosti či žádost o koncesi je poplatek ve výši 500 Kč. Doplnění či změna oborů činností živnosti volné je bez poplatku.

Bylo-li ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá pouze jednou.

Za změnu rozhodnutí o udělení koncese je poplatek ve výši 500 Kč.

Za změnu adresy sídla je poplatek ve výši 100 Kč.

Kontaktní úředníci

Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02