Přerušení živnosti

Přerušení živnosti není třeba oznamovat živnostenskému úřadu. Oznámí-li podnikatel přerušení živnosti, nesmí v době přerušení podnikat.

Kontaktní úředníci

Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02