Zrušení živnostenského oprávnění fyzické osoby

Podnikatel může požádat o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, které oznámí, nejdříve však ke dni doručení oznámení. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02