Správní poplatek za výpis

Za každou i započatou stránku výpisu z živnostenského rejstříku je poplatek ve výši 20 Kč.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02