Výpis z živnostenského rejstříku

O výpis z živnostenského rejstříku si můžete požádat na kterémkoli živnostenském úřadě nebo na kontaktním místě CzechPOINT

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02