Registrační povinnost fyzické osoby

Na CRM, kterým je živnostenský úřad, je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí:

ve vztahu k finančnímu úřadu:

  • přihláška k registraci k dani z příjmů,
  • přihláška k dani silniční,
  • přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů,
  • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny.

ve vztahu k správě sociálního zabezpečení:

  • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ,
  • přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ.

ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

  • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti.

ve vztahu k úřadu práce:

  • oznámení volného pracovního místa.

Kontaktní úředníci

Bednářová Vlasta
referent registrace (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723862
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02
Jílková Zdeňka
referent kontroly (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723861
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02
Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02