Kdo provádí údržbu a opravy komunikací v majetku města?

Výkon správy pozemních komunikacích je v obci Polička zajišťován prostřednictvím správce.
Více informací zde