Mohu požádat o užití znaku/loga města Poličky?

Ano. K povolení užití loga/znaku města Poličky je potřeba vyplnit a zaslat žádost na sekretariát starosty. Užití znaku města Poličky schvaluje rada města pouze k oficiálním účelům a schvalovací proces může trvat až 4 týdny.

Více informací o logu a znaku Poličky včetně formuláře žádosti získáte zde.

Kontaktní úředníci

Hofmanová Lucie
sekretariát (Tajemník) - tel.: 461723808
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M15
Němcová Magdalena
sekretariát (Tajemník) - tel.: 461723807
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M15