Mohu reagovat, když mě soused seznámí s tím, že chce provést stavbu na ohlášení?

Reagovat můžete buď tím, že projevíte např. svým podpisem souhlas se záměrem na situačním výkresu. Pokud se záměrem nesouhlasíte, takový projev vůle nemusíte učinit. Stavební úřad potom nebude moci považovat ohlášení zámeru za úplné a bude muset rozhodnout o tom, že záměr bude projednán v stavebním řízení. V případě prováděného stavebního řízení , budete mít postavení účastníka řízení a budete moci uplatnit námitky.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41