Kdy nepotřebuji územní rozhodnutí?

  •  stavební úpravy a udržovací práce
  • dělení nebo scelení pozemků, pokud podmínky pro ně jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo  podle zvláštního předpisu rozhodnutím - např. pozemkové úpravy provedené Pozemkovým úřadem nebo pokud není důvodné pro dělení a scelení pozemků stanovovat podmínky
  • rozhodnutí o ochranném pásmu, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě

Územní rozhodnutí o umístění staveb ani územní souhlas dále nevyžaduje celá řada zařízení a staveb uvedených v § 79 odst. 2 stavebního zákona např. informační a reklamní zařízení o ploše do 0,6m2 umisťovaná mimo ochranné pásmo pozemní komunikace, stožáry pro vlajky do výše 8m, skledníky do 40 m2 a do 5 m výšky, bez podsklepení umístěné nejméně 2 m od hranice pozemku atd. Dále pak územní rozhodnutí o změně využití území nevyžadují stavby a terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti jejich výčtu ve stavebním zákoně, doporučujeme vždy stavebníkům umístění konkrétní stavby nebo zařízení konzultovat na příslušném stavebním úřadu, a to zejména z toho důvodu, že novela stavebního zákona účinná od 1.1.2018 značně rozšířila výčet staveb a zařízení, které územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41