Kdy nahrazuje regulační plán územní rozhodnutí?

Podle § 78 stavebního zákona regulačním plánem nahrazuje územní rozhodnutí vždy, když je vydán. (postup pro vydání regulačního plánu je upraven ve stavebním zákoně, § 61 až 71).

O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, a to z vlastního nebo jiného podnětu.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41