Mám nějak reagovat, když slyším sirénu?

Určitě ano, je však nutno rozlišovat, jaký tón sirény slyšíte. Pokud slyšíte kolísavý tón sirény, jedná se o tzv. „všeobecnou výstrahu“. V tomto případě je nutno začít jednat s rozvahou a klidem. Za předpokladu, že se zjevně nejedná o situaci vyvolanou již několik dní hrozící povodní, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Touto budovou může být obchod, veřejná budova, soukromý dům, výrobní závod, úřad atd. Pokud cestujete dopravním prostředkem a slyšíte varovný signál, vozidlo bezpečně odstavte (jste-li řidičem) a taktéž vyhledejte úkryt v nejbližším objektu.

V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme (např. mokrými ručníky, samolepící páskou) dveře, okna a vypneme ventilaci a klimatizaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření, neboť se s největší pravděpodobností může jednat o havárii doprovázenou únikem nebezpečných chemických látek.
Pokud je to možné s ohledem na charakter objektu, kde se nacházíte, připravte si k použití prostředky improvizované ochrany.

Upřesňující informace o tom, co se stalo, a jak se máme dále zachovat, uslyšíme zejména v mimořádných zpravodajských relacích vysílaných hromadnými informačními prostředky. Proto pokud je to možné, poslouchejte vysílání rozhlasových a televizních stanic. Dále mohou být tyto informace sdělovány i městským či obecním rozhlasem popřípadě elektronickými sirénami. Takto sdělované informace jsou však určeny zejména veřejnosti, která se i přes odvysílání varovného signálu stále nachází vně budov.

Pokud máte děti, které se nacházejí ve školském či obdobném zařízení, nesnažte se je narychlo odvádět domů. Učitelé (respektive vychovatelé) jsou poučeni o tom, jak se o ně co nejlépe postarat.

Další informace lze získat na oddělení krizového řízení

Kontaktní úředníci

Ing. Bartoš Vladimír
krizové řízení (Tajemník) - tel.: 461723805
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M10