Jak mohu jako občan zlikvidovat nebezpečné odpady?

Občané se nejčastěji setkají se situací při níž je nutné zlikvidovat nebezpečné odpady (př. barvy, laky, rozpouštědla, oleje), velkoobjemové odpady (př. nábytek, koberce), různá elektronická zařízení (př. baterie, televizory, ledničky, mrazáky, žárovky). Tyto odpady mohou občané města Poličky zcela zdarma odevzdat k řádné likvidaci v následujících zařízeních (provozuje LIKO SVITAVY, a.s.):

  • sběrný dvůr (ul. Hegerova)
  • překladiště komunálního a velkoobjemového odpadu (výjezd směrem k Bystrému)

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43