Jak mohu jako právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání zlikvidovat nebezpečný odpad?

Právnické osoby a fyzického osoby oprávněné k podnikání mohou systému svozu a likvidace odpadů na území města Poličky využívat pouze na základě smlouvy, kterou právnická, resp. fyzická osoba oprávněná k podnikání uzavře s firmou LIKO SVITAVY a.s.. V případě, že tato firma nechce využívat jejích služeb, je i tak povinna předávat odpady pouze osobě oprávněné k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (př. řízené skládky).

Kontaktní úředníci

Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43