Prokazují se kontrolní pracovníci při kontrole?

Zaměstnanci živnostenského úřadu se při kontrole prokazují průkazem.