Musí být živnostenský list v provozovně?

Živnostenský list v provozovně již být nemusí. Od 01.07.2008 se již živnostenské listy nevydávají a podnikatelé prokazují své oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku. Do doby, než je vydán výpis z živnostenského rejstříku, se podnikatel prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění – živnostenským listem.